Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

2021 ble året da biodiversitet ble løftet frem i det offentlige ordskiftet som en utfordring på linje med klimaendringene. Vi har snakket om dette med UNESCO Chair Inger Elisabeth Måren ved Universitetet i Bergen.
En ny studie produsert av ernæringsstipendiat Helene Dahl, i samarbeid med farmasøyter og nefrologer, ser på sammenhengen mellom medikamentlister og ernæring hos kronisk nyresyke.
En ny doktorgrad har sett på stress hos pårørende til personer med demens. – Apati hos pasientene er noe av det som stresser de pårørende mest, sier stipendiat Toril Marie Terum.
Utvalget for examen philosophicum er i 2021 tildelt status som fremragende undervisningsmiljø ved Det humanistiske fakultet.
I mer enn 10 millioner år reiste det enorme strålingsglimtet fra en magnetar - en sjelden type nøytronstjerne - gjennom universet, før det traff vårt solsystem 15. april 2020. Strålingen ble blant annet observert av ASIM-instrumentet, som er delvis utviklet ved Birkelandsenteret for romforskning, UiB.
Her er nokre smakebitar på det som har prega Universitetet i Bergen haustsemesteret 2021.
Større læringsutbytte gjennom meir involvering. Gjennom eit banebrytande prosjekt ved Geofysisk institutt skal studentar og undervisarar samarbeide om eigen læring.
En studie utført blant andre av Kai Triebner ved Klinisk institutt 2 viser at grøntområder virker positivt på både fysiske og psykiske PMS-symptomer.
Velkommen til en rekke spennende foredrag. Denne våren er temaet kvinner i middelalderen.
Rektor ønsker alle studenter og ansatte en riktig god jul!
K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi ved Universitetet i Bergen får 9 millioner kroner fra stiftelsen til å fortsette sin banebrytende forskning. Det samme gjør senteret for B-cellekreft i Oslo.
Deling av biovitenskapelige data har blitt avgjørende under pandemien. ELIXIR Norge er en av 22 forskningsinfrastrukturer som har fått midler fra Forskningsrådet.
Pandemisenteret ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår. Vår julehilsen kommer i år i form av et leserinnlegg fra strategisk arbeidsgruppe der alle fakultetene ved UiB er representert.
– Det er ulovlig og helt uakseptabelt å møte opp til eksamen om du har symptomer, sier prorektor Pinar Heggernes.
Selvrensende klær kan bli resultatet dersom mennesket klarer å ta i bruk naturens egen nanoteknologi. Med denne vinkelen på en artikkel om faget sitt har masterstudent i nanovitenskap Erik Flølo fått Naturens pris for årets artikkel i kategorien for studenter.
Universitetet i Bergen og Universität Stuttgart i Tyskland intensiverer samarbeidet sitt. Forskarar, leiarar og representantar møttest i november for å diskutere mål og framtidige samarbeidsprosjekt.
I en komplisert flytteprosess har god planlegging og risikoforståelse ført til gode resultater.
Marte Haave og Gaute Velle ved NORCE og UiB er blant forskerne som nå er aktuelle i NRK-serien Plasthavet.

Sider