Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

– NORCE har en strategi og et samfunnsoppdrag som jeg identifiserer meg sterkt med, og har lyst til å arbeide for som leder, sier Camilla Stoltenberg.
Over 10 500 personer konkurrerer om litt over 4000 studieplasser ved Universitetet i Bergen. Det viser tallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag. Teknologifagene er blant de mest populære.
Tidenes første One Ocean Week er arrangert i Bergen. Mange UiB-ere har bidratt på alt fra møter med regjering, havkonferanse til folkeopplysning på bar.
Hvorfor ikke samle opp kaffegrut og bruke det til dyrking, tenkte Maria Steene Eriksen og Eli Winther ved Det psykologiske fakultet. Dermed var en grønn og bærekraftig idé unnfanget.
En ny artikkel som er publisert i Science antyder grunnleggende forskjeller i arkitekturen av nervenettverket som utfordrer vår tidligere forståelse av evolusjonen av nervesystemer og hvordan de overfører informasjon.
Professor Mark C. Price er utnevnt til fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, UiB. Price underviser i persepsjon, oppmerksomhet og bevissthet på profesjonsstudiet i psykologi.
Evnen til konsentrasjon er ikke ferdig utviklet før man blir rundt 25 år. Men den er på maks enda senere.
Under konferansen om "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet" i Bergen i oktober ble det startet et arbeid med en deklarasjon som bygger på kunnskap og efaringer fra pandemien. Nå er deklarasjonen publisert og kan leses i sin helhet.
Alle fakulteter og enheter er nå resertifisert, og Universitetet i Bergen er med det Miljøfyrtårn for tre nye år.
Trond Mohn stiftelse og Universitetet i Bergen lanserer tre prosjekter på til sammen 40 millioner kroner innen forskning for mer pålitelige systemer for kunstig intelligens.
– Det som før var sært og teit har blitt omfavnet av flertallet. Nerdekultur har blitt populærkultur, og vi lever midt i nerdenes hevn, sier folklorist Kristian Bjørkelo.
Human Frontier Science Program (HFSP) Research Grant til Fred Wolf og Pawel Burkhardt.
Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har vedtatt hvem som fikk tildelt midler fra klimafondet i denne søknadsrunden. Se tildelingene her.
Den 29. mars 2023 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon fra den lille øystaten Vanuatu i Stillehavet for å få en rådgivende mening fra menneskerettighetsdomstolen i Haag om forpliktelsene FNs medlemsstater har for å beskytte nåværende og fremtidige generasjoner i forhold til klimaendringer.
Denne uken ble plantegningene for det nye Griegakademiet offentliggjort. Tegningene, som Nordic Office of Architecture står bak, vekker begeistring på Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.
Arkeolog Tore Sætersdal har forsket på vann i mange år. I mars 2023 var han på FNs store vannkonferanse i New York og i denne samtalen reflekterer han over opplevelsene derfra.
Usikkerhet rundt vann i alle former var hovedtema da de fire fronlinjene for vann ble diskutert på et sidearrangement i regi av Universitetet i Bergen på FNs vannkonferanse i New York 22.-24. mars 2023.
UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med hensyn til bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på tjenesteenheter. 

Sider