Hjem

Aktuelt

Hovedinnhold

 
 
 
One Ocean Expedition
Madelen Hegrestad under sitt feltarbeid på Statsraad Lehmkuhl.

Gjorde feltarbeid om mikroplast om bord på Statsraad Lehmkuhl

Masterstudent Madelen Hegrestad er nylig ferdig med et unikt feltarbeid om bord på Statsraad Lehmkuhl. Som del av masteroppgaven forsker hun på forekomsten av mikroplast i Stillehavet.

Ny publikasjon
Cell research

Datavitenskap avslører universelle regler som former «cellenes kraftverk»

En ny artikkel i tidsskriftet Cell Systems viser at alle cellulære «kraftverk», som mitokondrier, plantekloroplaster og flere, har utviklet seg i henhold til et universelt sett med regler.

Plastnettverket
Rein Hardangerfjord

Stort engasjement på "verdens største plastryddeaksjon"

30 studenter og samarbeidspartnere deltok 15. september på Rein Hardangerfjord, også omtalt som "verdens største plastryddeaksjon". Se bildene fra ryddingen i Kvam her.

BIODIVERSITET
Fisk på marked i Thailand

Ville arter er avgjørende for en bærekraftig utvikling

– Bærekraftig utnyttelse av ville arter er en nøkkelforutsetning for å kunne oppnå bærekraftsmålene, sier UiB-professor Jeppe Kolding. Han er en av 87 internasjonale eksperter bak en rapport fra Det internasjonale naturpanelet.

ny forskning
Palmyra

Klimaendringer årsak til Palmyras fall

Matmangel grunnet klimaendringer bidro til internasjonal konflikt i oldtidsbyen Palmyra og førte til byens undergang, viser ny forskning.

Styremøte
Snø på muséplass

Uro knyttet til UiBs energikostnader

Universitetsstyret er bekymret for de voldsomme strømutgiftene til UiB, og vil be Kunnskapsdepartementet om å se på regionale forskjeller i avgiftsnivået.

SHoT-undersøkelsen 2022
Studenter i audiorium på UiB

De fleste studentene har det bra, men noen faller utenfor

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 viser at de fleste studentene har det bra på vei ut av pandemien, men at noen fortsatt er ensomme.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Professor Cecilie Svanes er blant UiB-forskerne som har hatt stor nytte av såkornmidler fra WUN til å etablere større forskningsprosjekter.

Internasjonalt nettverksarbeid ga millionuttelling

Cecilie Svanes brukte såkornmidlene hun fikk fra WUN til å bygge et internasjonalt nettverk som i neste omgang førte til støtte fra EUs Horizon-program.

Nyhet | Forskning og utdanning
Karsten Specht, IBMP

Bærbar hjernescanner gir helt nye muligheter

En mobil og bærbar hjernescanner kan måle funksjoner og områder i hjernen mens personen bærer utstyret på kroppen. Det åpner for helt nye muligheter både innen grunnforskning, klinisk forskning og opplæring.

Nyhet | Forskning
Bilde av fødende kvinne

UiB-studie avviser sammenheng mellom epidural ved fødsel og utvikling av autisme

En ny studie fra forskere ved UiB tilbakeviser tidligere funn fra en amerikansk studie som påviste en assosiasjon mellom bruk av epidural ved fødsel og utvikling av autisme og ADHD hos barnet.