Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Ein nyoppdaga partikkel gjer havet surare og kan auka CO2-nivået. Forskarar frå Universitetet i Bergen meiner partikkelen kan fylla eit viktig tomrom i dagens klimamodellar.
Utviklingsbiologer har funnet ut at de gåtefulle pølseormene (priapulider) danner tarmsystem på samme måte som mennesker, fisk og sjøstjerner.
Skillene mellom globalt og lokalt ble visket ut da musikerne inntok sosiale medier. En ny bok forteller om musikk i de sosiale medienes barndom.
Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk fra 1. januar 2013 og gjøres offentlig tilgjengelig i et eget register.
Prioritering av studiekvalitet og forsterka satsing på gode forskingsprosjekt som ERC, SFF og FUGE. Dette er nokre av tiltaka i UiB sitt budsjett for 2013.
UiB-forsker Johanna Barddal får 11 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet for å undersøke de indo-europeiske språkenes historie.
Internasjonale forskere på vann og juss møtes til konferanse i Bergen. Torsdag 26. oktober er det åpen paneldebatt om Nilen.
Med over 50 prosent av iranarar på nett, har spørsmålet om kvinner si stilling i islam eksplodert.
Med SFF-kandidaten Centre for Humanistic Legal Studies (CHLS) skal litteraturprofessor Arild Linneberg vise humanioras betydning for rettsstaten.
– Universitetsmuseet er enerådende i norsk arkitektur, sier riksantikvar Jørn Holme. Han ønsker at rehabiliteringen skal kunne starte i 2014.
Romforsking ved Universitetet i Bergen vert tildelt eit av dei mest prestisjetunge stipenda i Europa. Nikolai Østgaard skal leita etter gammaglimt i tordenskyer.
SFF-kandidaten Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health skal bidra til å forbedre mødre og barns helse ved å studere effekten av helsetiltak i lavinntektsland.
Hvorfor er vi villige til å handle kollektivt på tross av egne interesser? Det er tema for Rokkanforelesningen 2012.
Hvordan er jorden koblet til verdensrommet? Dette ønsker SFF-kandidaten Birkeland Center for Space Science å finne ut av.
– Forskning og utdanning er fremtiden for Norge. Regjeringens budsjett for universitetene preges av altfor lave ambisjoner, sier rektor Sigmund Grønmo.
Når penger til universitetsaula uteblir i statsbudsjettet, vil prosjektet bli dyrere enn nødvendig.
Universitetet i Bergen si forsking vert stadig oftare sitert. Times Higher Education si rangering stadfestar trenden, seier rektor Sigmund Grønmo.


Et 2800 år gammelt tekstil fra Danmark som man hittil har antatt var laget av lokalt lin, er faktisk laget av importerte brenneslefibre, viser ny forskning.

Sider