Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Styret ved Universitetet i Bergen har tilsatt Kari Tove Elvbakken som universitetsdirektør for en ny åremålsperiode, fram til 28. februar 2019. Hun har vært universitetsdirektør ved UiB siden 1. mars 2007.
Universitetene skal dekke samfunnsbehov, men de skal også være forut for sin tid. Dannelseskonferansen "Education for Innovation?" tar debatten om innovasjon.