Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Universitetet i Bergen vil jobbe videre med å redusere utslipp av CO2, og vedtar etiske retningslinjer for innkjøp.
UiB får et nytt bachelorprogram i kinesisk.
Bjerknessenteret ved UiB har lansert det nye magasinet 2°C. Målet er å korta ned avstanda mellom forsking og handling.
Styret ved Universitetet i Bergen har tilsatt Kari Tove Elvbakken som universitetsdirektør for en ny åremålsperiode, fram til 28. februar 2019. Hun har vært universitetsdirektør ved UiB siden 1. mars 2007.
Korleis påverkar språket korleis vi handlar i klimaspørsmålet? Eit nytt prosjekt ved UiB får støtte frå Forskingsrådet til å gi svar.
Staten har gjennom gaveforsterkningsordningen bidratt med betydelige midler til Bergen forskningsstiftelse. Dette var midler som ved en feil ble overført fra UiB.
Det skal igjen lyses ut rekrutteringsstipend finansiert av Bergen forskningsstiftelse, etter at stiftelsens styre har vedtatt en ordning som er innenfor universitetets handlingsrom.
Skal styrke det faglige tilbudet som gir gamle mulighet til å være hjemme i deres siste livsfase.
Flere enn noen gang får en psykiatrisk diagnose. En viktig årsak kan være at tersklene for diagnoser senkes.
Indiske og kinesiske akademikere er ikke vant til å diskutere seg imellom, og vestlige tenkere tar ikke hensyn til indiske og kinesiske erfaringer. Nå møtes de på UiB.
Innlegg fra rektor Sigmund Grønmo.
Universitetet i Bergen får tre nye Sentre for fremragende forskning. Romforskning, kreftforskning og forskning på helse i lavinntektsland får nå langsiktig finansiering.
Kreftforeningen gir 127 millioner kroner til 115 forskningsprosjekter i Norge. 16 av millionene går til UiB-forskning.
Studinekoret Sirenene er norgesmeisterar i kor.
Forskarane ved UiB kan gjera internett betre, meiner Ida Jackson.
De lokalpolitiske nyansene forsvinner i norske mediers dekning av den amerikanske valgkampen, ifølge Jens E. Kjeldsen. Han tror at Obama vinner.
Møt helseminister Jonas Gahr Støre i et åpent møte på Det akademiske kvarter ved Universitetet i Bergen tirsdag 6. november.
Universitetene skal dekke samfunnsbehov, men de skal også være forut for sin tid. Dannelseskonferansen "Education for Innovation?" tar debatten om innovasjon.