Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Et UiB-ledet forskningsprosjekt skal finne bedre løsninger for å balansere energiforsyning og klimatiltak. Målet er å gi beslutningstakere bedre redskaper for å komme frem til en global klimapolitikk som samtidig tar hensyn til et økende energibehov i verden.
FNs klimapanel offentliggjør ny rapport om klimaendringenes konsekvenser og samfunnets sårbarhet.
UiBs ledelse håper at et regionalt senter for partikkelterapi ved Haukeland universitetssykehus er et første steg mot et nasjonalt strålesenter i Bergen.
Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i næringslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Immunceller fra skreddersydde donorer kan gi håp for hjernekreftpasienter.
Professor Karl-Henning Kalland og forskerteamet hans ser på hvordan kjemiske stoffer kan omprogrammere celler.
Galileo Galilei knuste et helt verdensbilde med teleskopet sitt. Nå revolusjonerer moderne avbildningsteknikker kreftbehandlingen.
Cellegiftbehandling er i ferd med å endre seg radikalt takket være økt kunnskap om menneskets genetikk. Vil dette gi morgendagens kreftpasienter økte muligheter for å bli kurert?
Bergens kreftkirurger tiltrekker seg pasienter fra hele verden.
For 30 år siden var stråling av kreftsvulster et håndverk. Nå er det høyteknologi.
Forskning på brystkreftcellenes blodkar skal forhindre at kreftsvulster sprer seg.
– Jeg kan knapt tenke meg et bedre sted å jobbe mot å styrke natur- og kulturarven i bærekraftig utvikling enn Bergen, sier UNESCO-direktør Irina Bokova.
Mange indiske og nepalske barn som ammes får for lite B12-vitaminer. Dette kan bremse utviklingen av barnas hjerne, ifølge UiB-forsker.
I ei stadig meir paranoid verd blir sikkerheit salsvare. Det kan vi måtte betale dyrt for.
Arbeidstakere fra Sørøst-Asia og Øst-Europa opplever oftest å bli forskjellsbehandlet eller ignorert av lederen sin.
I forbindelse med rehabilitering av Universitetsmuseet må huset tømmes for utstilte gjenstander. Vi har fulgt en hubros kronglete ferd fra monteren til magasinet.
Når sjøisen nå trekker seg tilbake i Barentshavet, bør forskningen følge etter. Det er den klare meldingen i den ambisiøse forskningsplanen Arven etter Nansen, der Tor Eldevik fra UiB har ledet arbeidsgruppen. Et samlet norsk polarforskningsmiljø står bak forskningsplanen.
Statsbygg starter nå rehabiliteringen av Universitetsmuseet i Bergen. Den nye aulaen skal tas i bruk i 2015.

Sider