Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

9. og 10. mai inviterer vi alle tidligere studenter tilbake til universitetet, for foredrag, fagfester og kulturarrangement.
Media City Bergen kan vera på plass i løpet av få år. Eit av UiB sine bidrag til medieklynga kan verta eit forskningssenter for journalistisk innovasjon.
Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Færre nordmenn har fått hjerte- og karsykdommer de siste ti årene. Unntaket er kvinner med lav utdanning.
Årets Christiekonferanse handlet om risiko og sikkerhet. Det førte til interessante debatter om alt fra klima og overvåkning til fjernstyrte drap.
Fristen for å søke opptak til høyere utdanning gikk ut 15. april. For Universitetet i Bergen viser tallene at 23 prosent flere vil bli lektor.
- Denne forventningen har allerede satt i gang politisk handling, innovasjon og tenkning. Det sa professor Ulrich Beck, på Christiekonferansen 2014.
Christieprisen for 2014 er tildelt post mortem til Sjur Holsen, tidligere politisk redaktør i Bergens Tidende.
Vi må samarbeide for å håndtere klimaendringene. Det nytter ikke å sitte på hver vår tue. Det er hovedbudskapet i vinnerteksten til UiBs og BTs skrivekonkurranse.
UiB overtar ledelsen ved et kinesisk-nordisk samarbeidssenter. – Akademisk kontakt kan bidra til å bedre den politiske situasjonen mellom Kina og Norge, sier viserektor for internasjonalisering.
Professor Hilary Birks har runda 70 år, men paleoøkologen avsluttar ikkje forskinga si. Jubileumsseminaret "It's all in the detail" blir arrangert 24. og 25. april.
Økt verdenshandel ledet til den første reguleringen av havet. Nå skaper miljøhensyn nye behov for regulering.
Tradisjonar og sosiale fellesskap er viktige ingrediensar når folk no har fatta ny interesse for ølbrygging og lokal mat.
Innen ti år vil trolig alle få hele arvematerialet sitt undersøkt. - Tanken er at det skal gjøre oss friskere, men det kan også gjøre oss sykere, mener Torunn Fiskerstrand, overlege og postdoktor ved UiB.
- Hun har bidratt på en glimrende måte i utviklingen av UiB og vår posisjon som kunnskapsinstitusjon, sa rektor Dag Rune Olsen under en mottakelse for nylig avgåtte universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken.
Universitetet i Bergen skal sertifisere seg som Miljøfyrtårn. UiB blir da det første av de store universitetene i Norge som i sin helhet får denne statusen.
- Det har vært syv veldig flotte år, sier Kari Tove Elvbakken. 1. april 2014 sluttet hun som universitetsdirektør ved Universitet i Bergen (UiB) og gikk over i ny stilling som professorstipendiat. 10. april ble hun hedret av universitetsstyret for sin store innsats.
Forskningsprosjektet SEAT vil hjelpe forbrukere med å gjøre bedre etiske valg når de kjøper mat fra oppdrettsnæringen i Asia.

Sider