Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Bjerknessenteret og Universitetet i Tokyo underskriver samarbeidsavtale om klimaforskning.
Ein hjerneforskar i elitedivisjonen er foreslått rekruttert til UiB og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Professor Stefan Koelsch skal samarbeida tett med dei beste hjerneforskarane i Noreg.
Petroleumsforskningen ved Universitetet i Bergen er på et ledende internasjonalt nivå, ifølge en evaluering av teknologifagene i Norge.
Forfatter Jon Fosse, professor Helga Nowotny, tidligere visepresident i USA Walter F. Mondale, og forretningsmann og mesén Trond Mohn utnevnes til æresdoktorer ved UiB.
Forskere ser på hvordan media bruker språket for å konstruere og formidle forestillinger om fattigdom.
Professor Rolf Bjerkvig ved Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt Kong Olav Vs kreftforskingspris 2015.
Heidi A. Espedal er ansatt som direktør for Forskningsadministrativ avdeling. Hun vil arbeide for å øke UiBs eksternt finansierte forskningsaktivitet.
25 songarar og pianister fra heile verda kjem til Bergen i slutten av mai for å delta på ein workshop om Edvard Griegs songar.
– Vår oppgave er ikkje å utdanne papegøyer. I altfor stor grad driv studenter med reproduksjon av kunnskap, meiner professor Arild Raaheim.
Rektoratet ved Universitetet i Bergen ønsker å styrke universitetsledelsen med en viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger. Professor Robert Bjerknes er utpekt som ny viserektor for dette området.
Å lage fornybar plast av mikroalger og utvikle superalger for å binde CO2, er målet for eit nytt forskingsprosjekt leia frå UiB.
Mange av verdens fremste kreftforskere presenterer det siste innen kreftforskning når Centre for Cancer Biomarkers inviterer til to dagers symposium på Solstrand.
I løpet av de siste vintrene har flyplassen ved Longyearbyen stengt på grunn av regn. Et av de største klimaspørsmålene for tiden er hvordan nedbøren endrer seg i Arktis.
Det bergenske klimaforskningsmiljøet markerer seg ved å arrangere Arctic Workshop 2015.
Naturhistorisk museum må forbli stengt på ubestemt tid etter at regjeringen ikke fant rom til å finansiere fullføringen av Museumsprosjektet i revidert budsjett.
Anne Christine Johannessen blir leder i gruppen for global helse i Worldwide Universities Network.
Forskarar ved Universitetet i Bergen (UiB) har for fyrste gong skildra strukturen og stabiliteten i eit protein som er involvert i ei rekkje sjukdomar knytt til kognitiv svikt, inkludert Alzheimer, avhengigheit og nevropsykiatriske lidingar.
– Ei ryddig og god avtale som regulerer betingelsene for oppdragsprosjekter mellom Statoil og Universitetet i Bergen, seier rektor Dag Rune Olsen.

Sider