Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

UiB åpner nytt digitalt laboratorium. Målet er å teste folks holdninger om viktige samfunnstema.
Professor emerita Ida Blom gikk bort 26. november, 85 år gammel. Blom var med i den første generasjonen historikere ved Universitetet i Bergen, og var en viktig forgrunnsfigur i norsk og internasjonal kvinne- og kjønnshistorie.
Forsking på fakultetet skjer i stor grad innan disiplinar. Ei ny analyse av dei 10 siste åra med innbyrdes samarbeid på fakultetet avdekkar fleire interessante trekk.
Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.
- Som molekylærbiolog er det veldig hyggelig å få en pris fra et klinisk miljø, sier Stian Knappskog. Forskeren fikk Ung Forsker-prisen på Onkologisk forum 18. november.
Professor Don Kalb ønsker å etablere en forskningsgruppe som skal forske på de økende motsetningene i den nye kapitalismen i Kina, landene i Sør og i Europa.
Overlevere av kreft i ung alder hadde dobbelt så høy risiko for å ta sitt eget liv.
– Eg vil berømme evna forskarane her har hatt til å tenkje utanfor boksen, sa næringsminister Monica Mæland under opninga av UiB sitt nye algepilotanlegg på Mongstad.
Bergen får et forskningssenter som skal gi bærekraftige løsninger for havbruksnæringen. Forskere fra Uni Research og UiB samordner innsatsen.
- Funnene våre forsterker forståelsen av hjernens aldring og Parkinsonsykdom og kan gi en nøkkel til behandling av sykdommen, sier doktor Tzoulis ved UiB.
Tirsdag 22. november opna næringsminister Monica Mæland Universitetet i Bergen sitt nye pilotanlegg for dyrking av mikroalgar på Mongstad. Målet er å utvikle mikroalgar som eit nytt verdifullt fôrråstoff for havbruksnæringa.
Michael Baumgartner er opphavsmannen til Coincidence Analysis-metoden. Passande nok spelte tilfeldigheiter ei stor rolle då han valde å verte filosof.
Ingen kan beskytte seg mot å bli syk, men vi kan beskytte dem som er syke mot å bli fratatt sin verdighet. En ny bok viser oss hvordan syke kan møtes med omsorg som bevarer verdigheten.
UiB-professor Kamal Mustafa ledet forskergruppe som vant Idèkonkurransen 2016.
Naturvitenskapelige fag er tungt til stede når Folgefonnsenteret i Rosendal åpner om et halvt år.
Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.
Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.
MatNat-fakultetet innfører en ny meritteringsordning for å gi undervisning høyere status. Professor Øyvind Fiksen ved Institutt for biologi søker ordningen.

Sider