Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 18 millioner til forskning på autoimmune sykdommer ved Universitetet i Bergen.
– Vurderinger gjort på feil grunnlag, skriver stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Et enstemmig Universitetsstyre vedtok 1. byggetrinn av Helsecampus Årstadvollen under universitetsstyremøtet torsdag 23. februar.
Den ærverdige Lønningen lystgård fra 1770 måtte flyttes da Flesland utvidet. Nå får den nytt liv i Botanisk hage.
– Reformasjonen handlet i hovedsak om to ting, frelse og makt, forteller historieprofessor Gunnar Winsnes Knutsen.
Universitetet i Bergen har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina. Nå styrkes satsingen ytterligere med opprettelsen av Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.
– Det er bra for fagmiljøa ved Universitetet i Bergen å møte ein heilt ny måte å tenke på, seier nytilsett direktør for KMD, Synnøve Myhre .
Forskarar frå Universitetet i Bergen har funne armfotingane sin urgamle forfar, og provar at skalet og busten på skjella har eit mykje eldre opphav enn ein har trudd. Resultata er publiserte i det anerkjente vitskaplege tidsskriftet PNAS.
– Vi er klare til å ta en førende posisjon i arbeidet med å innfri de målene og ambisjonene som ligger i denne strategien, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.
Historien om selskapet BerGenBio er historien om en forsker som etter 10 år i USA vet hva som må til for å gjøre forskning om til medisin. Det er også historien om hvordan en baker en kake.
Hove-madonnaen ble laget rundt år 1250. Etter 170 år ved Universitetsmuseet skal en tro kopi leveres tilbake til kirken hvor skulpturen sto i rundt 600 år.
Universitetslektor Quynh Le er per i dag den eneste farmasøyten i landet som jobber i oppdrettsnæringen. – Det er ennå ikke så kjent at farmasøyter trengs i denne bransjen, forteller hun.
Med støtte fra Forskningsrådet skal grafikkselskapet Vizrt og Universitetet i Bergen samarbeide om å lage et verdensledende verktøy for online videoredigering.
2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.
Mobiltelefonen er blitt journalistens viktigste arbeidsverktøy. Ved Universitetet i Bergen er nye teknologier integrert i de profesjonsorienterte studiene.
Amund Måge er marin direktør ved UiB. Ein av dei første oppgåvene hans vert å inkludera heile universitetet i den marine satsinga.
Delingsøkonomiutvalet foreslår at delingsplattformer som Uber, Airbnb og andre bør underleggjast ein generell rapporteringsplikt til skattemyndigheitene, og foreslår ei forenkla skattehandsaming av småinntekter frå tenesteyting i delingsøkonomien.
En UiB-forsker reiser til Danmark, mens fem europeiske fremadstormende forskere kommer til UiB for å forske. De har fått tildelt Marie-Curie-stipender fra EU i samarbeid med UiBs forskningsmiljøer.