Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Kva skjer når robotar kan uttrykke følelsar, som igjen utløyser følelsar hos menneska som samhandlar med robotane? Professor Deborah G. Johnson gav publikum eit innblikk i eiga forsking under ViSmedia-konferansen 2018.
Klimaforsker Hans Christian Steen-Larsen har i mange år oppsøkt noen av de mest ekstreme områdene på jorden i jakten på å forbedre dagens klimamodeller. Om han lykkes med sitt nye ERC-prosjekt, vil betydningen for dagens klimaforskning være stor.
Banebrytende forskning setter menneskets historie i et nytt perspektiv. Oppsiktsvekkende arkeologiske funn avslører tydelige tegn på at moderne levesett fant sted for over 300 000 år siden.
Robotar som etterliknar empati, digital overvaking og hevnporno er tema under ViSmedia-konferansen, som samlar internasjonale toppforskarar i Bergen. Ein av dei involverte UiB-studentane tek publikum med inn i Snap Map.
Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans banebrytende arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R. Jensenius får Nils Klim-prisen for sin fremragende forskning på valg, utvikling, og likestillingsspørsmål i India og andre land.
Flytande vindmøller kan revolusjonere jakta på fornybar energi. Professor Finn Gunnar Nielsen får ærespris for sitt pionerarbeid på feltet.
UiB og dei andre utdanningsinstitusjonane i Bergen viste seg fram 7. mars.
Denne uka er det oppstartsmøte for storsatsningen Arven etter Nansen. Stikkordet er nasjonalt forskningssamarbeid i nordområdene - som er i rask endring.
Meltzerprisen for unge forskarar tildelt Kundan Kumar og Ignacio Herrera.
Høgare temperaturar gjer at talet på planter og vekstar aukar på europeiske fjelltoppar. Ny forsking viser at norske fjellområde kjem til å endrast dramatisk, og ein del vil antakeleg forsvinne.
Samfunnet er avhengige av informatikere for å digitalisere verden. Informatikk er vitenskapen bak enhver programvare: Fra apper og spill til store IT-systemer, databaser og nettportaler.
Årets første marsnatt førte til kulderekorder over hele landet. Erik Kolstad forklarer hvorfor.