Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

FNs årlige høynivåmøte om bærekraftig utvikling finner sted hvert år i juli. I år går Universitetet i Bergen sammen med FN om å diskutere fremtidens utdanning i marine fag for å øke kunnskapen om havet.
Hvordan kan man utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte? UiB er med i et nytt senter som skal finne forskningsbaserte svar.
22. juli-saken reiste en omfattende diskusjon rundt strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom, som førte til regelendringer fra 2020. Men det finnes fortsatt uklarheter som kun kan løses ved forskning, ifølge juss-professor Linda Gröning ved UiB.
Portrettet av den avgåtte UiB-rektor Dag Rune Olsen ble avduket 28. juni. Portrettet er malt av kunstmaler og UiB-lektor Kristin Austreid.
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt fire nye eksterne medlemmer til universitetsstyret for UiB.
– Det er eit slåande fråvær av støtte frå ytre høgre. Det seier Lars Erik Berntzen, som har kartlagt oppslutninga om terroristen etter angrepa 22. juli 2011.
Det satses stort på automatisering i maritim industri. Hvilke følger får dette for samfunn, arbeidsrelasjoner og risikohåndering? Forskningrådet gir nå 17 millioner i støtte til et sosialantropoligisk prosjekt som skal granske automatiseringen av maritim industri de neste fire årene.
Miljøgifter i havet påverkar både torsken som lever der og oss som èt den. Torskeforskarar i Bergen utvikler eit betre system for miljøovervaking.
Forskningsrådet offentliggjorde 24. juni at 34 nye forskningsprosjekter ved UiB har fått tildelt midler. Se oversikten her.
Forskningsmiljø ved UiB står bak fersk rapport om skeive personers levekår i Norge. – Transpersoner skiller seg ut med dårligere levekår knyttet til blant annet psykisk helse, livstilfredshet og erfaringer med diskriminering, sier prosjektleder Norman Anderssen.
Med støtte fra Forskningsrådet skal fem prosjekter ved UiB bidra til å møte samfunnsutfordringer og bygge kompetanse som samfunn og næringsliv trenger.
På årets Bergen Summer Research School ble det laget 17 policy briefs av mer enn 100 entusiastiske deltakere som del av et samarbeid mellom de to UiB-foretakene PhD for Innovation og SDG Bergen Science Advice.
Kikki Kleiven tar over jobben etter Tore Furevik og skal lede 200 klimaforskere de kommende fire årene.
Sigrunn Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.
Fire utdanningsmiljøer ved UiB får til sammen 18,6 millioner kroner for å etablere fleksibel studietilbud. Se hvem som mottar støtte fra Diku her.
En ett-åring skyller i land på Karmøy. Moria-leiren i Hellas brenner til grunnen. Danmark vil sende asylsøkere til mottak i utlandet. I Syria fortsetter borgerkrigen å drive millioner av mennesker på flukt på tiende året. Verden har aldri hatt mer bruk for FNs flyktningkonvensjon enn i 2021 – året den fyller 70 år.
Vulkanen Nyiragongo i Kongo truer millionbyen Goma. – Lavaen fra denne vulkanen har konsistens som sjokoladesaus, forteller geolog Atle Rotevatn i podcasten UiB Popviten.
Hva blir konsekvensene av at isen på Grønland og i Arktis smelter i et alarmerende tempo? Det var et av spørsmålene professor Kerim Hestnes Nisancioglu og kolleger ville finne svar på i det største ERC-prosjektet i Norden noensinne; Synergy Grant-prosjektet ice2ice.

Sider