Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

- Vi har funnet få gullringer av denne typen i Norge. Å gjøre et slikt funn ved en tilfeldighet er svært sjeldent, forteller Gitte Hansen ved Universitetsmuseet i Bergen.
I en ny utstilling viser forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvordan vi kan nyttiggjøre oss porene for å løse klimakrisen og andre store utfordringene vi står overfor.
De friske barna hadde størst sjanse for gjentagende antibiotikabehandling. – Kan tyde på at det er adferdsmessige faktorer hos legen eller foreldrene som virker inn, sier stipendiat Christian Thaulow.
I en storstilt flykampanje skal forskere for første gang følge vannmolekyler fra de letter fra havet til de lander som regn eller snø over Norge.
Ny studie fra Senter for Diabetesforskning ved UiB viser at gener som regulerer appetitt påvirker vektutviklingen til barn. Dette åpner for utvikling av medikamentell behandling av overvekt og fedme.
Nybrottsarbeid fra forskere ved UiB og Haukeland viser at det å engasjere hele familien i behandlingen av alvorlig fedme hos unge kan gi bedre resultater enn tradisjonell behandling. Nå skal resultatene fra Bergen brukes i en stor multisenterstudie på barn og overvekt.
Vårens første innspillsmøte ble holdt 25. mars.
Arbeidet med å utarbeide ein ny overordna strategi for Universitetet i Bergen er i gang. – Det er svært viktig at både tilsette og studentane sine stemmer vert høyrde når retninga vår skal stakast ut, seier rektor Margareth Hagen.
Kor budde er kvar enkelt av oss til å skaffe oss rett informasjon og engasjere oss når det trengs? Medieprofessor Hallvard Moe får prestisjestipendet ERC Consolidator Grant frå EU for å betre skjøne vanlege folk si evne til å skaffe seg informasjon og engasjere seg i demokratiet.
Hallvard Moe, Pawel Burkhardt, Vadim Kimmelman og Carlo Koos har fått de første ERC-tildelingene fra EUs nye forskningsprogram Horisont Europa.
Ph.d.-kandidat Julia King har styrket engelskfaget og gitt studentene helt nye erfaringer. Hennes innsats belønnes med fakultetets utdanningspris 2021.
Måndag 14. mars vart det nye lektorsenteret ved UiB offisielt opna. – Eg har tru på at lektorsenteret er akkurat den biten som har mangla for å kunne sørgje for ei betre og smidigare koordinering av lektorutdanningane, sa prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.
Gabriele de Seta forsker på hvordan vi samhandler med digitale medier i hverdagen. Nå får han Prisen for unge forskere for sitt fremragende arbeid.
Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2022 tildeles amerikanske Sheila Jasanoff for hennes fremragende forskning innen vitenskaps- og teknologistudier. Nils Klim-prisen går til finske Elisa Uusimäki.
Samtlige institutter byr på seg selv og spennende innhold for å visse bredden i forskning og utdanning under MatNats folkefest OPPLEV på Marineholmen lørdag 23. april.
Lingvistikkprofessor Vadim Kimmelman mottar høythengende midler fra EU. Nå får han bygge et forskerteam som skal utforske ulike egenskaper i fem forskjellige tegnspråk.
Ved det nye K. G. Jebsen-senteret skal det forskes på årsaker til og behandling av Parkinsons sykdom. Senteret er ledet av Charalampos Tzoulis ved Klinisk institutt 1.
Hva er egentlig forskjellen på et kjernekraftverk og en atombombe og hvorfor er radioaktivt avfall så farlig? Hør podcasten UiB Popviten om kjernekraft her.

Sider