Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

I budsjettforliket ber regjeringspartiene og SV regjeringen om å legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg til Griegakademiet i Bergen fortsetter.
Karismatiske ledere, knebling av motstemmer og steile fronter kan være begynnelsen på slutten.
Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen etablerer nå en erfaringsbasert master i undersøkende journalistikk.
Fagutvalget Curie ved studieprogrammet Medisinsk Teknologi på Kjemisk Institutt mottok fredag 25. november Universitetet i Bergens læringsmiljøpris.
Den femte Aarebrotforelesningen går av stabelen 22. januar og skal holdes av professor og spesialist i immunologi ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland. Tema for forelesningen er immunforsvaret.
En ny artikkel i Science viser hvordan menneskeskapte endringer ender Amazonas økosystemer hundre til tusen ganger raskere enn naturlige klimatiske og geologiske prosesser.
Universitetsstyret vedtok i årets siste møte opprettelsen av seks nye studieprogrammer ved UiB.
Inntak av antihistaminer før og under svangerskapet er assosiert med en redusert risiko for tidlig svangerskapsforgiftning hos allergiske kvinner, viser ny forskning fra UiB.
De aller fleste obduksjonene i Norge er av folk som har dødd alene. - Når kroppen har ligget en stund er det krevende å slå fast hva som har skjedd, sier rettsmedisiner Inge Morild.
Banebrytande forskingsidear om migrasjon og diamantbelegg har gjeve Marry-Anne Karlsen og Justas Zalieckas ved Universitetet i Bergen Starting Grant frå Det europeiske forskingsrådet (ERC).
Finansiering av utenlandske studenter i Norge er en god måte å tilrettelegge for internasjonalt samarbeid, skriver en gruppe vitenskapskvinner.
– Dyreriket er fullt av egenskaper som ikke er nødvendige for å overleve, men som trengs for å sikre seg en partner, sier biologiprofessor Sigrunn Eliassen.
Til tross for manglende avklaring rundt finansiering og opptrapping av medisinplasser i Norge, vil UiB gå videre med satsingen på Vestlandslegen gjennom en forsiktig oppstart fra neste høst.
En ny doktorgrad fra Universitet i Bergen viser at mange foreldre til barn som får en alvorlig brannskade har behov for ekstra oppfølging. – De ønsker informasjon og trenger hjelp til å bearbeide følelser av skyld og skam, sier sykepleier og doktorgradsstipendiat Lina Toft Lernevall ved UiB.
Dei globale utsleppa aukar ikkje like raskt som for ti år sidan, men utsleppa har framleis ei stigande kurve. Karbonopptak i havet og på land har som alltid ei uvisse knytta til seg.
– Hvis man stoler på en enkelt test under rekruttering tar man en stor risiko, sier psykologiprofessor Bjørn Helge Johnsen i den nyeste episoden av UiB Popviten.
18. november er den europeiske antibiotikadagen (EAAD). I den anledning vil flere aktiviteter for å fremme kunnskap om antibiotika og antimikrobiell resistens (AMR) finne sted.
Kjønnsspesifikk behandling av alkoholavhengighet hadde god effekt på kvinnenes risiko for å bli sykemeldt fra jobb, over 20 år etter behandlingen.

Sider