Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

I sin profilserie av norske farmasøyter er Anne Gerd Granås ved Senter for farmasi i Bergen intervjuet i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 01-2009.
I januarnummeret av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er det intervju med flere farmasistudenter og farmasøyter i Bergen.
Det samfunnsfarmasøytiske miljøet ved Universitetet i Bergen, Oslo og Tromsø er vertskap for den fjerde nordiske konferansen i samfunnsfarmasøytisk forskning.
Clinical trials are typically planned to allow for early termination for ethical reasons. Early termination of a clinical trial may be warranted if the interim data indicate that a treatment is significantly superior (or inferior) or the safety of a treatment is unacceptable or if the clinical trial will not be able to generate sufficient data to reach any conclusion.
IBMs kjernefasiliteter, deriblant FUGE-plattformene MIC og PROBE, er nå tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Bergensregionen og Norge før øvrig på samme vilkår som for IBMs egne brukere
Masterstudier i humanbiologiske fag tilbys for internasjonale, engelskspråklige studenter fra høsten 2009. Søknadsfrist er 1. februar (søkere bosatt i Norge har frist 1. juni).