Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

To institutter på to ulike fakulteter, men av samme størrelse, med beslektet forskning, overlappende metoder, likeartet instrumentbehov og mange felles interesser og ikke minst samarbeidsmuligheter både drifts og forskningsmessig. Institutt for biologi og Institutt for biomedisin arrangerte felles fagdag 18. februar på Hotel Terminus.
Kong Olav Vs Kreftforskningspris er kreftforskningens svar på filmens Oscar. Prisen er den høyeste utmerkelsen Kreftforeningen gir. I 2005 steg den fra 500 000 til 750 000 kroner, og utmerkelsen har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet.
The lectures will cover the state of the art in innate and specific immunity, and the bridging between these two essential arms of the immune system.
I Forskerskolen i klinisk medisins årlige posterkonkurranse stakk to av sekjonens forskere av med to av de tre prisene.