Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Gjennom OECDs retningslinjer for tilgjengelighet av forskningsdata kan Norge - gjennom å ivareta norske forskeres behov for publisering - samtidig ivareta det internasjonale forskersamfunnets behov for kvalitetssikrede data som er etterprøvbare.