Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Det skal veljast medlemer til fakultetsstyret og instituttråda ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. Valet er heimla i universitetets valreglement.
Til den nybakte prisvinneren hadde studentene følgende hilsen: "Kjære Anni! Tusen takk for den fremragende innsatsen du har lagt ned for å tilrettelegge BIOBAS for oss farmasistudenter. Du er en verdig vinner av Genericaprisen 2009."
Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo arrangerer en nasjonal workshop den 24. juni på Universitetet i Oslo for forskere fra norske institusjoner som planlegger å søke Starting Grants fra European Research Council (ERC).
Forskingsavdelinga inviterer til informasjonsdag om EU FP7 Marie Curie-programmet onsdag, 10.juni frå kl 9-12.
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedteke at det i laupet av 2009 skal lagast ein ny strategiplan for fakultetet. Prosessen skal vera open og framdrifta i arbeidet vert difor synleggjort på nettet.
NFR gjør det i et brev til universitetene eksplisitt klart at utstyrssøknader som ikke godtgjør nasjonal karakter, herunder tilgjengeliggjøring for relevante forskningsmiljøer, neppe vil vinne frem. Svaret på denne utfordringen kan være organisering som kjernefasilitet. Institutt for biomedisin deler gjerne sine erfaringer om slik organisering med andre.