Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Se siste nyhetsbrev fra Dyreavdelinga. God sommer!
Nyreforskningsgruppen ved Institutt for indremedisin er av Fakultetstyre ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tildelt pris for årets publikasjon.
Frist for innsending av søknad eller framlegg om kandidatar er 21. august 2009. Prisen er på kr. 50 000. Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet for folkehelsa og sosiale forhold som har tydning for denne.
Fakultetsstyret delte óg i år ut pris for årets publikasjon, årets forskingsgruppe óg pris for framifrå forskingsformidling med bakgrunn i det som skjedde 2008. I tillegg til forskarprisane vart óg Studiekvalitetsprisen delt ut. Det spesielle i år var at det var tre vinnarar av sistnemnde pris.
Det er 28 farmasistudenter som skal avlegge avsluttende mastereksamen i løpet av 2009. De fleste studentene hadde leveringsfrist for den skriftlige delen av masteroppgaven 20. mai og flere av disse studentene har allerede hatt muntlig presentasjon, med påfølgende eksaminasjon og fått sin karakter. En av disse er Kevin Choat og her vil vi presentere et sammendrag av hans oppgave.
Oslo og Akershus Fylkeslag skal i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Torshov Kompetansesenter og Bredtvet Kompetansesenter arrangere et opplæringsprosjekt, for skole-, PPT ansatte, og siste års studenter med midler tildelt fra Helse og Rehabilitering 2009.
Lone Holst forsvarte 27. mai avhandlingen "Use of herbal remedies during pregnancy" og er dermed den første som har avlagt doktorgrad i forbindelse med farmasistudiet i Bergen.