Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Seksjon for fysioterapivitenskap er representert med flere presentasjoner
Leder av Forskerlinjen, professor Steinar Hunskår, har tatt initiativet til en artikkel om de nasjonale forskerlinjene, som nå er publisert i det internasjonale tidsskriftet BMC Medical Education.
Det medisinsk-odontologiske fakultet har nedsatt en pandemigruppe som skal være fakultetets bindeledd til sentrale aktører i pandemiplanleggingen.
Det medisinsk-odontologiske fakultet har tatt opp åtte deltakere til lederprogrammet for yngre forskningsledere. Dekanus Per Omvik er svært fornøyd med at det kom inn hele 22 søknader til programmet som arrangeres for første gang.