Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS) har tildelt 12 millioner kroner til langsiktig translasjonell kreftforskning. Mandag 21. desember kunne Mohn Kreftforskningslaboratorium åpnes. Samtidig fikk 6 yngre forskere til sammen 18,9 millioner kroner.
Det Nasjonale Profesjonsrådet for Farmasiutdanning nedsatte i 2008 et utvalg som skulle utrede ulike modeller for farmasøytisk utdanning i Norge.
Førsteamanuensis Svein Haavik ved Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen er valgt til ny leder for Det Nasjonale Profesjonsrådet for Farmasiutdanning for 2010 og 2011.
Forskningen på reservedeler til mennesket har fått bedre kår i Bergen.
Deler av forskningsaktiviteten ved Biomaterialer er nå etablert i det nye laboratoriebygget (LB) ved Haukeland universitetssjukehus
Etter utlysning tidligere i høst, har Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) nå utnevnt 7 nye Associate Investigators. Fem av disse kommer fra Det medisinsk-odontlolgiske fakultet.
UiB har fått 11 millioner kroner for å utvikle masterprogram i Bolivia og Zambia.
Datainnsamling på krøllete papirskjemaer i u-land blir snart en saga blott. Med ny teknologi kan man gjøre jobben på en vanlig mobiltelefon. Det kan redde liv.