Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

– Laboratoriebygget står fram som den mest kompakte campusen mellom forsking og helsefag som eg kjenner til. Det blir interessant å følgje utviklinga vidare, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen då ho opna Laboratoriebygget måndag.
Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) lyser igjen ut et strategisk rekrutteringsprogram i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk forskning. Programmet lyses ut og gjennomføres i samarbeid med Helse Bergen og Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Sammen med NANO100 ble Progress i masterprogrammet for humanbiologiske fag vinner av årets Uglepris.
Fredag hadde Forskerskolen i klinisk medisin utdeling av priser for beste forskningspresentasjon i 2009.
Bruker nanoteknologi for å studere vevsdannelse og kreftutvikling.