Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Torsdag, 29.april disputerer Cand. Scient. Kjersti Thulin Wilhelmsen. Tittelen til avhandlingen er: ”Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness.”
Høsten 2010 vil møtene i Filosofisk Poliklinikk dreie seg om "dannelse" i medisinen. Hvordan blir en vanlig ungdom "lege" i løpet av 6 år? Hva skjer med tenkemåter, følelser og dømmekraft underveis?
09.04.2010 kl. 10.15 (Stort auditorium, Haukeland sykehus) disputerer Ernesto Cesar Pinto Leal Junior