Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Juni-utgaven av tannløst og fast er nå lagt ut. Hvem ble beste foreleser? Les og finn ut
August-utgaven av tannløst og fast er nå kommet. I denne utgaven kan du lese mer om grunnsteinsnedleggelse, pris og lokal forskningsdag 5.november.
Medisinerstudentene på avgangskullet markerte at de var ferdige som studenter og delte ut priser til beste foreleser og beste undervisningsmiljø.
Tre av fem priser fra Det medisinsk-odontologiske fakultet gikk i år til kvinnelige forskere. I tillegg fikk to kvinner Søren Falchs juniorpris.
Fredag 11. juni fikk 7 unge forskere vite at de hadde kommet i mål med søknadene sine til Bergen Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS).
World Association for Laser Therapy (WALT) er en tverrfaglig organisasjon for laserforskning som arbeider med forskning for å forbedre den kliniske laserbehandlingen. WALT utarbeidet i 2005 guidelines for laserbehandling ved muskel-skjelett smerter. Under den kommende kongressen publiseres nye guidelines for lavenergi laserbehandling ved postoperative smertetilstander i munnhulen og oral mucositt... Les mer
Anders Teigland, som er første-års bachelorstudent i nanoteknologi, vant den lokale poster-presentasjonen med arbeid innan nanotoksikologi
Dr. scient. Paul Johan Høl ved Institutt for kirurgiske fag får tre-års forskningsstipend fra BMFS
27 kandidater kan bli uteksaminert med graden bachelor i tannpleie fra Universitetet i Bergen i 2010.
Tannlegetidene.no har nå en artikkel ute om EU-prosjektene VascuBone og Reborne som Senter for klinisk odontologisk forskning, Institutt for klinisk odontologi (IKO) er med som partnere i.
Det medisinsk-odontologiske fakultets studiekvalitetspris for 2010 er besluttet tildelt Praksisstudiet i den odontologisk grunnutdanningen v/ professor Kristin Klock.