Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Kurs i bruk av smådyrs MR-maskinen på Vivarium 28-30 september 2010
På det siste universitetsstyremøtet før sommeren ble det vedtatt at farmasistudiet ved UiB legges til Det medisinsk-odontologiske fakultet fra 1. januar 2011. Dekan Nina Langeland ser frem til å få ansvar for et nytt studium.
Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtok i styremøtet 23. juni 2010 ny strategisk plan for perioden 2010-2014.