Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Professor Rolf Bjerkvig, Gruppe for translasjonell kreftforskning, Institutt for biomedisin, har tatt opp temaet forurensning i cellekulturer.
To av sju rekrutteringsstipend fra BMFS til Institutt for biomedisin. Stipendet sikrer de unge forskerne både lønn og drift i tre år.
Forskere ved UiB har oppdaget forurensning i cellekulturer. Oppdagelsen har ført til at en artikkel i Cancer Research ble trukket tilbake og en fornyet debatt om rutinene for kvalitetssikring av data før artikler trykkes i store tidsskrift.
Å være en god forsker er ikke det samme som å være en god leder. Lederutviklingsprogrammet Yngre forskningsledere er gjennomført for første gang.
Stipendiat Zhe Xing vant The NOF Regional hatton awards competition – 2010 på IADR møtet i Barcelona 14-17 juli.
Samfunnsfarmasøytene Anne Gerd Granås og Kjersti Bakken på Senter for farmasi lanserer i høst den første norske læreboken i samfunnsfarmasi. Senteret er stolt av det flotte resultatet og gratulerer så masse!
Farmasiutdanningen ved Universitetet i Bergen skal fremdeles være tverrfakultær, men det ble i juni 2010 bestemt i Universitetsstyret at hovedansvaret for utdanningen skal flyttes til MOF med virkning fra 1.1.2011.
Aud Marie Øien disputerer onsdag, 1. september, kl. 12.15. Tittelen til avhandlingen er: Change and Communication - Longterm Norwegian PsychoMotor Physiotherapy Treatment for Patients with Chronic Muscle Pain.