Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Hva betyr global oppvarming for utbredelse av malaria? Hvordan kan man fjerne blodpropp? Hvorfor blir noen blinde avdiabetes? Dette og mye annet kunne man lære mer om på Festplassen lørdag.
Studenter og forskere fra Det medisinsk-odontologiske fakultet er godt representert på Forskningsdagene i Bergen.
I september-utgaven kan du lese mer om disputasen til Elwalid Fadul Nasir og publikasjoner fra instituttet.
Ny publikasjon av Randi Sviland, Målfrid Råheim og Kari Martinsen i Matrix, 2010; 2, 132-156
Leder for forskningsgruppen i fysioterapi, Dr. Liv Inger Strand, er blitt professor. Vi gratulerer!
Cand.san. Tori Smedal disputerer fredag den 8.oktober. Tittelen til avhandlingen er: The influence of physiotherapy and climate on functionning in Multiple Sclerosis. Aspects of physical performance, fatigue and health-related quality of life.
Hva er hemmeligheten bak et masterkull der samtlige får gode resultater på normert tid?
Bente E. Moen, forskningsgruppeleder, snakker om helse i arbeidslivet
Oral helse hos barn med medfødt hjertefeil heter prosjektet som Tine Birkeland Sivertsen skal arbeide med som stipendiat i 50% stilling ved Institutt for klinisk odontologi.
Tim Carter er ansatt som Professor II (20%) i arbeidsmedisin fra 14. september 2010. Tim pendler fra London, og vil ha kontor ved senter for maritim medisin.
Synnøve Iversen døde 26. august 2010, 50 år gammel.
Et litt dyrere hiv-medikament er fem ganger så effektiv som tradisjonell medisin. Likevel er det ikke sikkert den nye medisinen bør anbefales til afrikanske mødre, ifølge UiB-forskere.
Sammenhengen mellom for tidlig fødsel og Cerebral Parese (CP) har lenge vært kjent. Nå viser en ny studie at også for sen fødsel øker risikoen for CP.
Rolv Terje Lie og Stein Emil Vollset har fått Søren Falch og øienlege Sigurds Falchs pris for fremragende forskningsinnsats.