Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Barna til kvinner med en genetisk betinget defekt i produksjonen av serotonin har økt risko for AD/HD og andre psykiske lidelser.
Medisinsk Fagutvalg arrangerar fagkritisk dag 03. mars
Indremedisin og Biomedisin møttes til felles instituttdag
"Tenner for livet" den mest leste fagartikkelen innenfor odontologi i Danmark.
Som 13-åring ville Bjarne Bjorvatn bli poet. I går vart han heidra med utmerkinga Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske fortjenstorden for sitt arbeid innan mellom anna internasjonal helse og tropemedisin.
Fakultetets administrative ledelse arbeider målrettet med å effektivisere administrative prosesser. Prosjektet er et samarbeid mellom de medisinske fakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.
I tannløst kan du lese mer om forhandlingene i forhold til klinikken, og gjennomførte disputaser ved instituttet.
Leder fra Karin Dahlberg, professor, Eva Gjengedal, professor & Målfrid Råheim, ass. professor
Tirsdag 8. februar 2011 markerte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpningen av fire nye KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning på Litteraturhuset i Oslo.
Genfeil kan være en årsak til hyperaktivitet. Noen har begynt å lete.
Forskningsgruppen arrangerer første tirsdag hver måned seminaret SYKSEM305 om forholdet mellom filosofi og sosiologi. Professor Karin Anna Petersen, førsteamanuensis Jeanne Helene Boge og gjesteforeleser Gustav Joseph Marie Callewaert er undervisere på seminarserien.
Monica H. Breitve, Minna J. Hynninen, Alice Kvåle. Selv om psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en >50 år gammel behandlingstradisjon, er det svært få effektstudier. Bakgrunnen for denne studien som nylig ble publisert i Physiotherapy Research International var å undersøke effekt av norsk PMF på subjektive helseplager og symptomer på psykiske lidelser.