Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Barna til kvinner med en genetisk betinget defekt i produksjonen av serotonin har økt risko for AD/HD og andre psykiske lidelser.
Indremedisin og Biomedisin møttes til felles instituttdag
"Tenner for livet" den mest leste fagartikkelen innenfor odontologi i Danmark.
Som 13-åring ville Bjarne Bjorvatn bli poet. I går vart han heidra med utmerkinga Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske fortjenstorden for sitt arbeid innan mellom anna internasjonal helse og tropemedisin.
Fakultetets administrative ledelse arbeider målrettet med å effektivisere administrative prosesser. Prosjektet er et samarbeid mellom de medisinske fakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.
I tannløst kan du lese mer om forhandlingene i forhold til klinikken, og gjennomførte disputaser ved instituttet.
Leder fra Karin Dahlberg, professor, Eva Gjengedal, professor & Målfrid Råheim, ass. professor
Tirsdag 8. februar 2011 markerte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpningen av fire nye KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning på Litteraturhuset i Oslo.
Genfeil kan være en årsak til hyperaktivitet. Noen har begynt å lete.
Monica H. Breitve, Minna J. Hynninen, Alice Kvåle. Selv om psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en >50 år gammel behandlingstradisjon, er det svært få effektstudier. Bakgrunnen for denne studien som nylig ble publisert i Physiotherapy Research International var å undersøke effekt av norsk PMF på subjektive helseplager og symptomer på psykiske lidelser.