Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Professor Per Gøran Krüger ved Institutt for biomedisin har gjort funn som kan tyde på at mastceller og dermed kosthold spiller en avgjørende rolle for utløsning av MS.
Sommerutgaven av tannløst og fast er nå ute. Det er blitt uteksaminert nye spesialistkandidater. Tannpleierne har hatt presentasjonsseminar.
Fakultetsstyrets årlige pris for studiekvalitet gikk denne gangen til studieemnet Global helse som er et valgemne for medisinstudentene.
Forsker Xiang Wang og medarbeidere fikk Det medisinsk-odontologiske fakultets publikasjonspris for 2010.
Fem handlingsplaner er nå klare til å iverksettes ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Forskningssamarbeid mellom UiB, HiB og HUS gir uttelling på verdenskongressen for fysioterapeuter, WCPT. Se presentasjonene her:
Forskningsgruppene allmennmedisin og fysioterapi ved Institutt for samfunnsmedisinske fag er representert i EU’s forskningsnettverk COST - Action (http://www.cost.eu), med tematisk område: “Assessment of Pain in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia”.