Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Landsstyret vedtok nylig at det opprettes et kompetanseområde med krav til utdanning, heter det på legeforeningens hjemmesider.
Professor Bjørn Bjorvatn ved Institutt for samfunnsmedisinske fag tildeles 2010-prisen for fremragende forskningsformidling. Dette melder Det medisinsk-odontologiske fakultet på sine nettsider.