Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskergruppen til Aurora Martinez har fått stipend på to millioner kroner fra Novo Seeds. Dette åpner muligheten for opprettelse av eget firma, og utvikle nye medisiner mot genetiske sykdommer.
Forskergruppen til Aurora Martinez, Institutt for biomedisin jobber med å finne behandlingsmetoder for sjeldne, genetiske sykdommer.
Vi har ledig 24 stipendiatstillinger og 12 postdoktorstillinger.
Nye utvekslingstudenter, nominering til nye utdanningspriser og senterseminar for høsten er noe av det du kan lese om i denne utgaven.
Universitetet i Bergen har motteke midlar til lærarutveksling for studieåret 2011/2012. Frist for å søke om midlar er 15. september.
Kijakazi Obed Mashoto disputerer torsdag 25.08. 2011 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Dental caries, oral health-related quality of life and Atraumatic restorative treatment (ART): a study of adolescents in Kilwa district of Tanzania” . Mashoto har hatt professor Anne Nordrehaug Åstrøm som hovedveileder og førsteamanuensis Marit Slåtteli Skeie og Joyce Rosa Masalu som... Les mer
Elisabeth Landaas ble i juni tildelt Dag Neckelmann sin pris i forbindelse med "Bergen Bipolar meeting".
I mai arrangerte ADHDgruppen ved KGJ senteret, IMpACT møte i Bergen. Dette markerte åpningen av KGJebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.