Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Bergen Medisinske Forskningsstiftelse lyser nå ut midler til 3-årige forskningsprosjekter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søknadsfristen er 7. november
Organisasjonsutvikling ved fakultetet og instituttet står sentralt i septemberutgaven. Videre informasjon om nominering til undervisningsprisen ved fakultetet.
Mange forskere fra Det medisinsk-odontologiske fakultet viser seg frem på Forskningsdagene 23. september-3.oktober.
Institutt for klinisk odontologi har høsten 2011 gleden av å ønske velkommen 4.nye PhD kandidater ved instituttet.
Årets Forskningsdager går av stabelen fra 23.september til 2.oktober og SIH er i år representert både i Forsker Grand Prix og i foredragsserien “Bergen i verden, verden i Bergen”.
I tillegg til at flere av forskerne i gruppen bidro med innlegg, var det ekstra spennende denne gangen da konferansen hadde Dr. Linda Strand, en av opphavspersonene til begrepet "farmasøytisk omsorg", som en av foredragsholderne.
Professor Knut Fylkesnes har lang erfaring med forskning innen global helse og bistandsarbeid i Afrika. Nå vil han mobilisere til kamp mot akademisk apartheid.
Forskere ved Institutt for klinisk odontolog, Barneklinikken og Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus (HUS), Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestlandet (TK Vest) setter fokus på kjeveleddsproblematikk, tannhelse og livskvalitet hos barn med Juvenil Idiopatisk Arthritis (JIA)
Long Giang Nguyen arbeider med nylon-baserte materialer
Peter Ellison skal undersøke grunner til implantatsvikt
Det medisinsk-odontologiske fakultet lyser nå ut 24 stipendiatstillinger og 12 postdoktorstillinger med søknadsfrist 20. september 2011.