Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi inviterer masterstudenter, Ph.D. studenter, ansatte ved Senter for farmasi og interesserte samarbeidspartnere til seminar om legemiddeløkonomi 15. november 2011.
Etter eksplosjonen i Sløgvåg hadde arbeidstakerne i Sløvåg-området en svakere tårefilm enn de som bodde lengre unna.
Norske sykepleiere som er aktivt problemløsende har bedre arbeidsmiljø enn de som passivt venter på at noe skal skje.
En studie fra Svalbard viser at skiftarbeid ikke gir helseplager.
Kjersti Alsaker deltok på konferanse om seksuell vold i Cape Town 10-13 oktober 2011.
Hva er stedsans? Årets Falchforelesning handlet om kartet du har i hjernen, og om hvordan det fungerer.
Fakultetsstyremøtet godkjente opprykk til professor etter kompetanse. Vi gratulerer!
I 2011 er det 20 år siden Hovedfag i fysioterapivitenskap ble opprettet ved Universitetet i Bergen, først som en prøveordning. Professor Nadine Foster fra Keele University (Storbritannia) er invitert for å holde foredrag på et festseminar som arrangeres 28. oktober.
Tannløst og fast inneholder informasjon om høstens andre disputas, søknadsfrister og pristildelinger.
Fakultetets undervisningspris for 2011/2012 går til professor Reidar Myklebust ved Institutt for biomedisin.
Innovasjonsprisen og Forskningsprisen til Helse Vest ble delt ut på helseforetaket sin årlige forskningskonferanse. Alle prisene gikk til forskere som har eller har hatt UiB-stilling i tillegg til sykehusstillingene sine.
Hans Majestets Kongens fortjentsmedalje i sølv ble tildelt Knut Meyer under Den norske tannlegeforenings landsmøte i Bergen 13.oktober.
Professor Gunnhild Strand har fått publiseringspris for beste oversiktsartikkel.
Er du forsker med tilknytning til ett av de tre kliniske instituttene: Institutt for indremedisin, Institutt for kirurgiske fag eller Institutt for klinisk medisin? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2011. Både muntlige presentasjoner og postere er velkommen. Man kan melde på flere... Les mer
Post doc. Stefan De Vogel har nylig publisert en artikkel i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, der han viser at høye plasmakonsentrasjoner av metionin, betain, og vitaminene B2 og B6 kan redusere risikoen for å utvikle kolorektale adenomer. I tillegg til B-vitaminer kan metylgruppegivere som metionin og betain spille en rolle i kolorektal kreftutvikling.
MOFs pris for internasjonalisering i studiene gikk til samarbeidet mellom Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetsklinikk om mottak av utvekslingsstudenter.
I høst har Institutt for klinisk odontologi sammen med Odontologisk klinikk fem utvekslingsstudenter fra fire forskjellige land blant studentene i odontologi.

Sider