Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

PROGRAM 2012: Utdannes leger til industrielle kroppsingeniører med angst for ubehagelige følelser? Hvordan fremelskes evne til omsorg og kreativ ivaretakelse av pasienten som person, i møte med krise, sorg og svekkelse? Åpent for alle, godkjent som kurs av Den norske legeforening.
Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi inviterer masterstudenter, Ph.D. studenter, ansatte ved Senter for farmasi og interesserte samarbeidspartnere til seminar om legemiddeløkonomi 15. november 2011.
Alexander Mtemi Tungu og Gloria Sakwari har vært på konferanse i Amsterdam. Begge hadde poster presentasjoner.
Etter eksplosjonen i Sløgvåg hadde arbeidstakerne i Sløvåg-området en svakere tårefilm enn de som bodde lengre unna.
Norske sykepleiere som er aktivt problemløsende har bedre arbeidsmiljø enn de som passivt venter på at noe skal skje.
En studie fra Svalbard viser at skiftarbeid ikke gir helseplager.
Kjersti Alsaker deltok på konferanse om seksuell vold i Cape Town 10-13 oktober 2011.
Diabetesforskning på Institutt for klinisk medisin når opp i prestisjetung internasjonal konkurranse om forskningsmidler.
Hva er stedsans? Årets Falchforelesning handlet om kartet du har i hjernen, og om hvordan det fungerer.
Fakultetsstyremøtet godkjente opprykk til professor etter kompetanse. Vi gratulerer!
I 2011 er det 20 år siden Hovedfag i fysioterapivitenskap ble opprettet ved Universitetet i Bergen, først som en prøveordning. Professor Nadine Foster fra Keele University (Storbritannia) er invitert for å holde foredrag på et festseminar som arrangeres 28. oktober.
Tannløst og fast inneholder informasjon om høstens andre disputas, søknadsfrister og pristildelinger.
Fakultetets undervisningspris for 2011/2012 går til professor Reidar Myklebust ved Institutt for biomedisin.
Innovasjonsprisen og Forskningsprisen til Helse Vest ble delt ut på helseforetaket sin årlige forskningskonferanse. Alle prisene gikk til forskere som har eller har hatt UiB-stilling i tillegg til sykehusstillingene sine.
Hans Majestets Kongens fortjentsmedalje i sølv ble tildelt Knut Meyer under Den norske tannlegeforenings landsmøte i Bergen 13.oktober.
Professor Gunnhild Strand har fått publiseringspris for beste oversiktsartikkel.
Er du forsker med tilknytning til ett av de tre kliniske instituttene: Institutt for indremedisin, Institutt for kirurgiske fag eller Institutt for klinisk medisin? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2011. Både muntlige presentasjoner og postere er velkommen. Man kan melde på flere... Les mer

Sider