Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Post doc. Stefan De Vogel har nylig publisert en artikkel i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, der han viser at høye plasmakonsentrasjoner av metionin, betain, og vitaminene B2 og B6 kan redusere risikoen for å utvikle kolorektale adenomer. I tillegg til B-vitaminer kan metylgruppegivere som metionin og betain spille en rolle i kolorektal kreftutvikling.
MOFs pris for internasjonalisering i studiene gikk til samarbeidet mellom Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetsklinikk om mottak av utvekslingsstudenter.
I høst har Institutt for klinisk odontologi sammen med Odontologisk klinikk fem utvekslingsstudenter fra fire forskjellige land blant studentene i odontologi.
PhD student Julia Schoelermann fikk beste posterpris på den internasjonale konferansen "Biological Responses to Nanoscale Particles".
Jobbfast er et nytt pilotprosjekt på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus som ledes av Nils Magerøy. Jobbfast tar imot personer som er syke etter mobbing, seksuell trakassering, varsling eller konflikter på arbeidsplassen.
Årets Nobelpris belønner forskere som har oppdaget grunnleggende prinsipper for hvordan vårt immunsystem aktiveres. I Bergen foregår det forskning som bygger på disse oppdagelsene.
Målet var å vekke nysgjerrighet og interesse for kunnskap og forskning blant elever.
Arbeids- og miljømedisin har besluttet å profilere seg på Facebook for og nå ut til enda flere! Her vil vi oppdatere dere på aktiviteter som skjer, kurs og seminar, konferanser og publikasjoner. Følg oss!

Sider