Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Unge forskere fra MOF har tidligere fått tildelinger på til sammen 46,5 millioner kroner fra Bergens Medisinske Forskningsstiftelse. Nå er nye midler utlyst.
I løpet av høsten 2011 har SIH fått sju nye PhD-studenter. Noen av dem har allerede vært her i noen måneder, andre kommer ikke til Bergen før utpå nyåret.
Arbeids og miljømedisin i samarbeid med Oljearbeidernes sosiale ordninger (OSO) gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant offshore arbeidere som har mistet helsesertifikatet.
Menn deltar i liten grad i helseprogrammet som skal forhindre HIV-smitte fra mor til barn. HIV-testing av menn, råd om kondombruk og amming blir møtt med skepsis.
Bente E. Moen og Kristin Bondevik ved Forskergruppe for Arbeids- og Miljømedisin (UiB), har laget et lærehefte og et elevhefte som handler om forebygging av allergier ved arbeid i byggebransjen.
Årets 8 disputas blir avholdt 1.desember, og etikk seminar om helseforskningsloven finner sted 8.desember.
Dei har god grunn til å gå med rak rygg, forskarane ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Forskingsrådet har jobba lenge med ei evaluering av medisinsk, helsefagleg og biologisk forsking i Noreg. Resultatet kom i går, og viser at medisinarane og odontologane ved UiB gjer ein god jobb.
På tross av sommertemperaturer i november ble det besluttet å nedsette en prosjektgruppe som skulle tegne opp, bake ut og montere et bidrag til Pepperkakebyen 2011. Miniatyrversjonen av Kalfarveien 31 er nå avlevert på Torgallmenningen og kan beskues av alle når attraksjonen åpner 25. november.
Foreslå navn til fakultetets nye signalbygg, og til parken rundt!
Småcellet lungecancer er en aggressiv type kreft som er asssosiert med rask spredning, røyking, god initial respons av behandling, stor fare for residiv og høy dødelighet. Artikkelen er den første komplette kasuistikk om småcellet lungecancer hos en pediatrisk pasient. Den ble publisert i Journal of Pediatric Hematology/Oncology.
Marion Solheim skal finne de gode historiene
Grace Ndeezi disputerte nylig med en doktorgrad om HIV-positive barn i Uganda. Vi må ta oss råd til å prioritere disse barna mener hun.
Gades institutt og Institutt for biomedisin ligger vegg i vegg. På felles instituttdag møttes de to fagmiljøene på BB-bygget for å finne ut hva de har til felles.