Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet åpner nå opp for elektronisk innlevering av doktorgradsarbeidet.
Vedtatt i Programutvalget for forskerutdanningen 26.10.2011
Malaria er ei formidabel helseutfordring som tek livet av millionar av barn i Afrika kvart år. Menneske blir smitta av mygg. Myggen er igjen avhengig av klimatiske tilhøve.
Fra 1.1.2012 overtar Anne Nordrehaug Åstrøm som ny instituttleder etter Inge Fristad.
Dei er unge, lovande og brenn for medisinsk forsking. No får dei drahjelp til å gjennomføre prosjekta sine.
Snart kan forskarane ved UiB også skanne rotter og mus. Det kan bli viktig for di framtidige helse.
25. november arrangerte NevroNor konferansen "Future visions in Neuroscience" på Gardermoen.
Med en ukes opplæring kan kvinner i Afrika bli ammerådgivere og fremme fullamming og dermed barnehelsen. Det viser en ny, norskledet studie.
Månedens forskningsprosjekt hos Kreftforeningen er Bjørn Tore Gjertsen og hans forskning på proteinet p53 og akutt myelogen leukemi.
Stiftinga Frank Mohn har gjeve millionar til eit forskingsprosjekt som skal hjelpe menneske med vektproblem. Eit prosjekt i klinisk ernæring skal opprettast ved hjelp av pengane - fire millionar kroner årleg, i fire år. Forskinga er eit samarbeidsprosjekt mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB, og Helse Bergen.