Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

En opplysende gjennomgang av ph.d.-koordinator ved ISF, Eldbjørg Sanden Søvik.
Siden global helse var temaet Karen Marie Moland ønsket å jobbe med, var det naturlig å søke jobb i det hun mener er «Norges fremste miljø»
Dette er temaene som institutt for klinisk odontologi sine to dobbelkompetansekandidater Dagmar F. Bunæs og Elisabeth S. Eriksen skal arbeide med. Dobbelkompetanseløpet i odontologi er et integrert løp for dem som ønsker å ta både en PhD grad og en spesialitet innenfor odontologi.
Ny felles organisasjonsstruktur for Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetesklinikk er nå vedtatt av Universitetsstyret.
Betre bruk av helseregistra er lik betre medisinsk forsking! Forskarar ved Institutt for Samfunnsmedisin ved UiB tek oppgåva, og det likar Forskingsrådet. No er Bergens-forskarane godt planta i det såkalla «Norsk vegkart for forskingsinfrastruktur».
Det vil bli holdt et minneseminar til ære for avdøde professor Bjarne M. Iversen, den 22. og 23. mars på Hotell Norge, Bergen sentrum
Professor Ingvard Wilhelmsen tar et oppgjør med offerrollen.
27.-29. april: Peter O’Sullivan & Kjartan Vibe Fersum: Classification based cognitive functional therapy (CB-CFT); 13.-16. juni: Linda-Joy Lee: Treating the whole person – the Integrated systems model for pain & disability; 18.-20. juni: Linda-Joy Lee: Restoring form and function of the abdominal wall after pregnancy
3. februar ble stortingsmeldingen «Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken» lagt frem. Meldingen trekker opp utfordringer og gir prioriteringer for en samlet norsk global helsepolitikk frem mot 2020.
UiB og Bergen kommune arrangerer konferanse om sykehjemsmedisin 6. og 7. februar.
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.
Over 1500 eksperter fra 120 land har kåret Senter for internasjonal helse i Bergen til en av verdens mest innflytelsesrike tankesmier.