Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskarar frå Bergen har no funne ut kva mekanismer som gjer til at ein kreftsvulst kan ligge i ufarleg dvaletilstand eit heilt liv, eller vekse og gje sjukdom. Funna kan tvinga aggressive svulstar til å forbli i dvale.
Nevro, ernæring, pediatri og gyn. Her er prisvinnarane!
Norsk Farmasøytisk Selskap arbeider blant annet for å fremme utviklingen av norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk.
Kor mange institutt blir det, tru? Kva vil skje? Vi har diskutert og vore nyfikne til tusen. No er rapporten frå Arbeidsgruppe 1 klar – ein peikepinn om korleis Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) ved UiB kan komme til å sjå ut.
Håkon Hofstad presenterer en poster med første resultater fra ESD stroke Bergen studien på World Federation for Neurorehabilitation kongress i Melbourne.
Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 5.juni-12.juni 2012.
Analyser av ørsmå molekyl sto i fokus fredag, då nok ein kjernefasilitet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet opna. Denne gongen til stor glede dei som jobbar med hormon, vitamin, legemiddel og biobankar.
Bergen fMRI gruppen tester i disse dager ut en applikasjon som skal trene schizofrene og hørselshallusinerte til å blokkere indre stemmer.