Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Professor Henning Dralle blir æresdoktor ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Fredag 31. august skal vårens doktorer kreeres under seremoni i Håkonshallen. Torsdag blir det gjesteførelesing ved MOF.
Institutt for klinisk odontologi åpner dørene for publikum torsdag 6.september og fredag 7.september. Under åpent hus dagene er det utstilling i vrimlearealet, omvisninger og publikumsforedrag.
Stipendiat Sara Ghaderi har nylig publisert en artikkel i Cancer Causes and Control om forandringer i risikoen for kreftdødelighet blant individer under 25 år. Resultatene viser at forskjellen i dødelighet blant kreftpasientene og befolkningen for øvrig er blitt vesentlig redusert siden 1965.
Etablering av mikrosirkulasjon står sentralt i arbeidet med å rekonstruere beindefekter ved hjelp av stamceller.
Vår kjære kollega Rolf Moe-Nilssen blir emeritus. Forskningsgruppen i fysioterapi gratulerer og håper på mange flere år med god samarbeid!
22. august leverte to forskarteam frå Det medisinsk-odontologiske fakultet dei endelege søknadane om å bli Senter for framifrå forsking.
Han er i verdstoppen i roing dobbeltsculler, og deltok for få veker sidan i eit glitrande OL-sirkus i London. Han er også medisinarstudent ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen. Nils Jakob Skulstad Hoff veit kva det er å ta styringa.
Det nye odontologibygget ble åpnet den 15. august. Biomateriallaboratoriet hadde besøk av interesserte ministre og politikere.
Det er første dag for mange nye medisinstudentar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Enkelte har venta lenger enn andre på akkurat denne dagen.
Sammendraget til ph.d-arbeider skal kjøres gjennom Ephorus.
I en artikkel i Norges eldste populærvitenskaplige tidsskrift, Naturen, skriver Mihaela R. Cimpan og Nils Roar Gjerdet om dette
Samarbeid mellom Leddproteseregisteret og Biomateriallaboratoriet gir grunnlag for å belyse årsakssammenhenger for klinisk svikt
Amanda Pellowe, som har vært Fulbright-stipendiat ved Biomaterialer, begynner ved Yale