Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Ho er den første farmasøyten uteksaminert frå farmasistudiet i Bergen som fullfører ein doktorgrad, og det mindre enn 10 år etter at studiet starta.
Forskningsrådet har utpekt to forskingsmiljø ved Det medisinsk-odontologiske fakultet til Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013
Tre av masterstudentane i farmasi står på trykk i nyaste utgåve av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (12/2012). Elisabet Størset med "Individuell dosering av takrolimus til nyretransplanterte pasienter basert på populasjonsfarmakokinetiske doseringsmodeller", og Sara Volstad og Torill Kleppe med "Pasientsikkerhet i et skandinavisk perspektiv".
Leder Bettina Husebø ønsker at det nye Senter for alders- og sykehjemsmedisin skal få fem Michelin-stjerner. For utredning, tilgang på leger hele døgnet, trening og aktivitet, kommunikasjon og forskning, undervisning og implementering.
Lenge har stillas og presenningar dekka Armauer Hansens hus (AHH). Men om kort tid er det klart for nyopning til glede for både studentar og tilsette ved MOF.
Det nærmar seg at fakultetsadministrasjonen flyttar attende til AHH. Det betyr at vi vil vere mindre tilgjengelege for brukarane nokre dagar.