Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Anbefalinger om folattilskudd har til tider vært omstridt på grunn av bekymring for økt kreftrisiko. Stein Emil Vollset har undersøkt eventuelle effekter av tilskuddet på kreftforekomst, og resultatene er nå publisert i The Lancet.
Bra for miljøet, enklare oss som er tilsette ved fakultetet. Paga kjem snart, og her er det du må vite, inkludert dato for kurs i Paga.
TVEPS er ei satsing kor studentar frå ulike helsefag har felles utplassering og arbeidar saman i team. Utplasseringa er allereie gjort obligatorisk for farmasistudentane.
For et par uker siden kom På Høyden på besøk til TVEPS for å snakke om tverrfaglig samarbeid og kommende søknad om SFU- Senter for fremragende utdanning.
WHO påpekte allerede i 2006 at helsearbeideres motivasjon kan ha innvirkning på kvaliteten av helsetjenester. I Tanzania har de nå tatt i bruk verktøy som skal virke prestasjonsfremmende.
Temperaturen en varm norsk sommerdag er høy nok til at malaria sprer seg på sitt mest effektive. Spredningen skjer mest effektivt ved 25 varmegrader viser nye rapporter.
Vi minner om BTO og Sparebanken Vest sin idekonkurranse, i premiepotten ligg 300 000,-. Kanskje er det din ide som blir realisert?
Med førelesinga «Compaction of granular solids and implications for the formulation and manufacturing of tablets» ga professor Göran Alderborn oss eit innblikk i korleis kunnskap om partikkeleigenskapar og tekniske prosessar i legemiddelframstilling kan ha betydning for legemiddeleffektar hjå pasientane. Denne kunnskapen er ikkje berre ein føresetnad for å kunne arbeide som farmasøyt, men òg med... Les mer
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi holder i vår en tverrfaglig seminargruppe hvor hovedformålet er å skape et møtested og diskusjonsforum for Ph.D-kandidater og masterstudenter som driver med forskning eller prosjekter innenfor alders- og sykehjemsmedisin, andre som jobber med forskning innen temaet er også velkommen!