Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Anne Stavelin representerer Noklus i Helsedirektoratets rådgivende faggruppe innen antikoagulasjon,er førsteforfatter på en nylig publisert artikkel i prestisjetunge «Clinical Chemistry» og er dessuten i innspurten på doktorgraden sin.
Det blir valg til nytt instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi i perioden 22.april til 25.april 2013
Arbeidet til forskingsgruppa i samfunnsfarmasi er presentert i mars-utgåva av International Innovation, eit tidsskrift med brei distribusjon til myndigheiter, forskingsfinansieringsinstitusjonar og ulike forskingsmiljø.
Bergen Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS) lyser ut støtte til to nye prosjekt. Denne gongen gjeld det forsking på register og biobankar.