Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Her kan du finne oppdatert informasjon, veiledninger mm som kan være til nytte ifm tilpasning til det nye EU-direktivet om bruk av dyr i forskning.
Zouhir Ekeland Allouni disputerte med en avhandling om titandioksid-nanopartikler. Den ene opponenten deltok via videokonferanse, og det fungerte godt