Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin skal leia infrastrukturprosjektet «Health Registries for Research».
UiB-forsker Grethe S. Tell er en av de to første kvinnene som blir æresmedlem av Norsk forening for epidemiologi.
11. november kommer innledere fra University of Toronto og Maastricht University til fakultetet for å belyse prinsipper for læring og vurdering.
I en artikkel publisert i BT 20.10.13, var nevrolog og forsker Charalampos Tzoulis valgt ut som en av 47 personer som vil prege Bergens fremtid.
Fakultetsstyret vedtok i går å oppnemne professor Inge Fristad til visedekan for utdanning i tillegg til reoppnemning av noverande prodekan og visedekan.
Farmasøyt Sofia Frost Widnes har gjennom sitt doktorgradsarbeid undersøkt behovet for og vurdering av legemiddelinformasjon under graviditet, både blant dei gravide sjølv og legane deira. Fredag 25. oktober 2013 disputerte ho med avhandlinga «Drug information in pregnancy - attitudes and needs among pregnant women and physicians».
Fleire tilsette ved fakultetet tek del i HelseOmsorg 21 - ei strategigruppe med ansvar for å utvikle ein forskings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren.
Torsdag 17. oktober arrangerer Institutt for klinisk odontologi et seminar knyttet til det europeiske prosjektet NANoREG.
Rett legemiddelbruk i sjukeheimar, mellom anna gjennom tettare tverrfagleg samarbeid, er eit av innsatsområda til Pasienttryggleikskampanjen "I trygge hender". Postdoktor Reidun Kjome fortalde om gode erfaringar frå Hordaland på Vestlandsrevyen 10. oktober 2013.
K1s Center for Cancer Biomarkers var presentert i Forskningsrådets avis Bladet Forskning i dette årets tredje utgave.
Gyri Veiby er ph.d-kandidat ved K1, og har nettopp fått stor internasjonal oppmerksomhet for to artikler hun har vært hovedforfatter på.
Professor og seksjonsleder ved Gades laboratorium for patologi Anders Molven har nylig kommet tilbake til Bergen etter et vellykket år i USA.
Forskerskolen i klinisk medisin sitt arrangement «Forskningspresentasjoner fra 2013» går av stabelen 20.-24. januar 2014, og alle forskningsinteresserte er hjertelig velkomne! Hovedformålet med arrangementet er å synliggjøre nye og spennende forskningsresultater som forskere med tilknytning til Klinisk institutt 1 og 2 har presentert i løpet av året 2013.
Farmasøytisk Fagutvalg og MOFA i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) inviterer til førpremiere på dokumentaren “Fire in the Blood” tirsdag 15.10.13 kl.18.00 i Auditorium 1 på Bygget for Biologiske Basalfag (BBB).
Instituttets første femti år mellom to permer.
Som ein del av strategien for å styrkje forskingsområdet samfunnsfarmasi inviterte Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi forskarar frå University of East Anglia (UEA) til Bergen for å drøfte framtidig samarbeid.

Sider