Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Instituttets første femti år mellom to permer.
Som ein del av strategien for å styrkje forskingsområdet samfunnsfarmasi inviterte Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi forskarar frå University of East Anglia (UEA) til Bergen for å drøfte framtidig samarbeid.
Trond-Viggo Torgersen skal undervise kommende leger i pasientkommunikasjon i det nyoppstartete emnet Pasientkontakt ved IGS.
Professor Hans-Hermann Gerdes, Universitetet i Bergen gikk bort 18. august etter en tids sykdom. Han ble vel 60 år gammel.
Ei forskargruppe, leia av professor James Lorens ved Institutt for biomedisin, har utvikla medisinen som etter kvart skal testast ut på pasientar.
Et spesifikt enzym på kreftcellene hos flere brystkreftpasienter bidrar til at kreften sprer seg og blir motstandsdyktig mot behandling. Ved å blokkere dette enzymet kan man dermed hemme spredning.
Dirk Bartz prisen (Eurographics Medical Prize) for Visual Computing in Medicine gikk i år til forskere i MedViz samarbeidet, der K1 deltar.
Nasjonal seier og regional dobbeltseier for K1!

Sider