Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Stipendiat Kristine Heitmann slår i sin nye publikasjon fast at bruk av tranebær under svangerskapet ikkje er assosiert med auka risiko for fosterskade, men understrekar samtidig at påviste urinvegsinfeksjonar må behandlast med antibiotika.
Øystein Ariansen Haaland er medforfatter på artikkelen "Carotid intima-media thickness - a potential predictor for rupture risk of intracranial aneurysms" som er publisert i International Journal of Stroke. Studien sammenligner pasienter med ikke-rumperte aneurismer og pasienter med aneurismer som har sprukket og forårsaket en hjernehinneblødning. Det ble funnet at carotisarteriens intima-media... Les mer
Forskarar ved UiB har funne at jojo-slanking av mus førte til meir fettlagring per kalori, samanlikna med mus som totalt sett åt like mykje mat.
Førsteamanuensis Lone Holst fylte 50 år 4. desember 2013. Jubilanten ble feiret av både kollegaer og studenter.
Reidun Kjome er fra 1. desember 2013 ansatt som førsteamanuensis ved Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi.
Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetenesta heidra for særleg vellukka tiltak for studiekvalitet i form av tverrfagleg samarbeid og tverrprofesjonell læring.
Rolf Bjerkvig får 16 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til å forske på hjernekreft
Professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for biomedisin (IBM) og senteret hans får 16 millionar frå Stiftinga K.G. Jebsen for å forske på hjernekreft.
Håvard Trønnes og medforfattere har fått publisert "The association of preterm birth with severe asthma and atopic dermatitis; a national cohort study" i Pediatric Allergy and Immunology. Studien viser at barn som fødes for tidlig har økt risiko for astma, men redusert risiko for atopisk eksem.
Forskar Anne Marie Sandvoll har teke føre seg sider av pleiearbeidet som ein helst ikkje snakkar om.
Det ble ikke avdekket alvorlige helseplager i befolkningen i Sløvåg i den tredje og siste helseundersøkelsen.