Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Forskerskolen i klinisk medisin har nå fått ny leder, nytt styre, flere kurs og har nettopp avholdt Forskningspresentasjoner fra 2013. Den nye lederen, Stefan Johansson, forteller om de forskjellige begivenhetene.
Vi gratulerer K1s Lene Bjerke Laborie for seieren i muntlige presentasjoner!
Også i år markeres Darwins fødselsdag 12. februar. Fakultetet feirer dette med et seminar om evolusjon og medisin for studenter og ansatte.
Farmasøytisk fagutvalg (FFU) inviterer til paneldebatt om helsetjenester i apotek på Det Akademiske Kvarter, tirsdag 11. februar kl. 18-20.
PhD-kandidat Helene J. Bustad fra Biogjenkjenning vant posterprisen under årets NBS kontaktmøte på Røros.
Emmet Mc Cormack ble i desember 2013 ansatt som profssor i galenisk farmasi ved Senter for farmasi med arbeidssted Klinisk institutt 2.
Lasse Melvær Giil, assistentlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, vil søke snarlig opptak til doktorgradsprogrammet ved Klinisk Institutt 2. Han har utviklet en teori rundt mulige nye årsaksmekanismer ved Alzheimers sykdom.
Denne våren tilbyr SIH et nytt kurs i helseøkonomi. Kurset vilvære åpent for både master-og doktorgradsstudenter.
Astma og atopisk eksem er blant de vanligste kroniske sykdommene hos barn. En ny studie ser på hvordan for tidlig fødsel påvirker risikoen for å utvikle disse sykdommene.
Den andre Balestrandkonferansen om fedme finn stad 18.-20. juni 2014. Tema for konferansen er dei komplekse sidene ved fedme i eit skandinavisk perspektiv.
Forsker Oddrun Anita Gudbrandsen og PhD-kandidat Linn Anja Vikøren ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen søker deltakere til en studie på helseeffekter av inntak av proteiner fra fisk og kjøtt. Både voksne og barn med overvekt eller fedme er ønsket.
Å være student ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) handlar ikkje berre om lærdom frå bøker og forelesingar. Det er så mykje meir!
Bergens medisinske forskningsstiftelse besluttet i november 2013 å gi 5 millioner kroner til følgende toårige forskningsprosjekt innenfor register og biobankforskning: Utilizing the Mother and Child Cohort and the Medical Birth Registry for Better Health.
Postdoktor Simon Dankel og Prof. Gunnar Mellgren i forskingsgruppa ved hormonlaboratoriet har delteke i ein studie av korleis genetiske variantar bidrar til type 2 diabetes.
Eit nytt prinsipp gjer det mogeleg for forskarar å finne sjukdomsmekanismar i DNA som aukar risikoen for type 2 diabetes.
Forskerskolen i Klinisk Medisin inviterer alle interesserte til å delta på ”Forskningspresentasjoner 2013”.
Kvalitetssikringa av forskarutdanninga og integrert masterprogram i farmasi er god, slår ein ny rapport frå NOKUT fast.
Det er tid for å komme med framlegg til Falchførelesinga 2014 og nominere kandidatar til Falchs juniorpris. Kjenner du nokon som kan vere aktuelle? Fristen er 1. mars.

Sider