Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Bettina Husebø talte for fullsatt sal om aktivitet og medisinbruk blant eldre.
Denne gangen skriver vi om italienere som kanskje har lavere risiko for MS fordi de får mer sol enn nordmenn, arbeidsmiljøet i Etiopias blomsterproduksjon og det nyoppstartede prosjektet om hvordan Frisklivssentralene fungerer.
I mars starter Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder et forskningsprosjekt sammen med Frisklivssentralen.
Wei Wang ble den 15. februar 2014 ansatt som førsteamanuensis i farmasøytisk fysikalsk kjemi ved Senter for farmasi med arbeidssted Kjemisk institutt.
KLinisk Institutt 1s professor Trygve Hausken skiller mellom ”geriljaene” og ”bråkeprompen”, og forteller til NRK Hordaland at det er sunt å prompe.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi har startet opp en tverrfaglig seminargruppe, hvor vi holder flere seminarer fremover.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) hadde årets første samling på Solstrand i januar. Senteret har fått flere nye medarbeidere i år.
«Får masterstudium i farmasi fra høsten 2003» skreiv På Høyden i desember 2002. I det nyoppretta mediearkivet til Senter for farmasi kan du lese denne og fleire andre farmasinyhende frå dei siste 10 åra.
Full sal, heftig ordskifte og brennande engasjement frå både panel og publikum, avslutta med eit ønskje om betre brubygging mellom apotek og fastlegar for å samarbeide til det beste for pasientane.
Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet og UiB.
Fem forskere fra Senter for Diabetesforskning har bidratt til en nylig publisert diabetesstudie i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics. Studien viser at mutasjoner i de såkalte MODY-genene er mer hyppig enn man tidligere trodde, og at ikke alle personer som har disse mutasjonene utvikler diabetes.
Forsøkssøknader mangler informasjon om den etiske vurderingen som er gjort i prosjektene. Dyreavdelingen organiserer derfor i april 2014 en konferanse om dette temaet.
Vitamin D kalkulatoren er et verktøy som kan hjelpe deg til å justere vitamin D nivået hele året, ved en enkelt måling.
Lite soleksponering i ung alder kan være risikofaktor for MS.
MS-pasenter bør få ekstra dose influensavaksine.
To unge forskarar ved fakultetet får millionar til eigne forskingsprosjekt frå Forskingsrådet i samband med Fellesløftet.
Nytt kurs for phd-kandidater med Allen Wilcox fra National Institute of Environmental Health Sciences (NIH), USA.
Kavli forskingssenter for aldring og demens inviterer til lanseringsmøte av boka "God helse - hva du selv kan gjøre".