Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Å bli innlagt på sykehus kan gjøre vondt verre for de gamle og aller skjøreste. Likevel legger vi inn sykehjemsbeboere langt hyppigere enn i andre land viser ny forskning. Dette skjer til tross for at mange kunne fått like god behandling på sykehjemmet.
Bettina Husebø talte for fullsatt sal om aktivitet og medisinbruk blant eldre.
Denne gangen skriver vi om italienere som kanskje har lavere risiko for MS fordi de får mer sol enn nordmenn, arbeidsmiljøet i Etiopias blomsterproduksjon og det nyoppstartede prosjektet om hvordan Frisklivssentralene fungerer.
I mars starter Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder et forskningsprosjekt sammen med Frisklivssentralen.
Wei Wang ble den 15. februar 2014 ansatt som førsteamanuensis i farmasøytisk fysikalsk kjemi ved Senter for farmasi med arbeidssted Kjemisk institutt.
Tidlegare dagleg leiar tapte saka mot styret i Innovest AS.
KLinisk Institutt 1s professor Trygve Hausken skiller mellom ”geriljaene” og ”bråkeprompen”, og forteller til NRK Hordaland at det er sunt å prompe.
Resultatene fra en stor studie på risikofaktorer i miljøet for utvikling av multippel sklerose (MS), viser at utendørsaktivitet i barn- og ungdomstiden er assosiert med risikoen for å få sykdommen senere i livet. De som rapporterte å ha vært mye ute hadde en lavere risiko sammenlignet med de som var mest inne. Videre var hyppig bruk av solkrem assosiert med en høyere risiko for sykdommen.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi har startet opp en tverrfaglig seminargruppe, hvor vi holder flere seminarer fremover.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) hadde årets første samling på Solstrand i januar. Senteret har fått flere nye medarbeidere i år.
«Får masterstudium i farmasi fra høsten 2003» skreiv På Høyden i desember 2002. I det nyoppretta mediearkivet til Senter for farmasi kan du lese denne og fleire andre farmasinyhende frå dei siste 10 åra.
Full sal, heftig ordskifte og brennande engasjement frå både panel og publikum, avslutta med eit ønskje om betre brubygging mellom apotek og fastlegar for å samarbeide til det beste for pasientane.
Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet og UiB.
Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. Flere av forfatterne (Cecilie Dahl, Grethe Tell, Tone Kristin Omsland og Kristin Holvik) var (og noen er fortsatt) tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Fem forskere fra Senter for Diabetesforskning har bidratt til en nylig publisert diabetesstudie i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics. Studien viser at mutasjoner i de såkalte MODY-genene er mer hyppig enn man tidligere trodde, og at ikke alle personer som har disse mutasjonene utvikler diabetes.
Forsøkssøknader mangler informasjon om den etiske vurderingen som er gjort i prosjektene. Dyreavdelingen organiserer derfor i april 2014 en konferanse om dette temaet.
Det tverrfakultære masterstudiet i farmasi feirar 10 år ved Universitetet i Bergen. Trass i den unge alderen, står studiet likevel støtt på gamle vitskaplege tradisjonar.
Vitamin D kalkulatoren er et verktøy som kan hjelpe deg til å justere vitamin D nivået hele året, ved en enkelt måling.

Sider