Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

De siste årene har det vært økt fokus på hvordan preanalytiske faktorer påvirker proteinsammensetningen i spinalvæske (CSF), noe som det er svært viktig å ta hensyn til i biomarkørstudier.
Gjennom å utvikle molekyl som kan regulere enzymene serinproteasar, er doktorgradsarbeidet til Budnjo eit steg på vegen mot nye legemiddel mot sjukdommar som kreft, diabetes og KOLS. Torsdag 19. juni 2014 disputerer han med avhandlinga “Synthesis of serine protease inhibitors”.
KGJN avholdt 3. juni sitt årlige heldags-symposium hvor nye vitenskapelige funn fra lokale og internasjonale samarbeidsprosjekter ble presentert i form av postere og foredrag. På tross av en hektisk semesteravslutning med mange konkurrerende aktiviteter, var vi nesten 50 deltagere fra senteret. Presentasjonene viste en imponerende bredde og tverrfaglighet, noe som er viktig for å få ny kunnskap... Les mer
Professor Steinar Hunskår mottok prisen for Årets fremragende forskningsformidler, mens Studiekvalitetsprisen gikk til Profesjonalitetskomiteen for deres arbeid med emnet Pasientkontakt.
Disputas 20. juni for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, kandidat Crina Elena Tiron
- Om ei mus kan hjelpa eit menneske? Ja, så absolutt, seier ein glad prisvinnar og kreftforskar Camilla Krakstad. Ho har fått konsul Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fonds juniorpris for ung forskar for 2014.
Randi Sviland disputerte 11. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study.”
Etter snart to år i nytt odontologibygg er tilbakemeldingane framifrå.