Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Onkologisk Forums Ung Forsker Pris på kr. 50.000 blir tildelt en kreftforsker som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet.
Ny Lancet-studie ser på tendenser i dødelighet på globalt og nasjonalt nivå - i Norge har antall dødsulykker i trafikken gått ned, men langt flere dør nå på grunn av kols.
Senter for farmasi gleder seg over å ha ansatt prisbelønnet og innovativ professor fra britisk toppuniversitet.
Tradisjonen tru har avgangskullet delt ut pris til beste forelesar. Vinnaren, stipendiat og overlege Rune Bjørneklett, har allereie stifta kjennskap til prisen fleire gongar tidlegare.
– TVEPS er noe alle studenter burde få tilbud om, det er kanskje det jeg har lært mest av i løpet av mine tre år på studiet.
Evne til å ta vare på studentane og å skape trygge, gode undervisningsrammer var noko av grunngjevinga då professor Anne Berit Guttormsen fekk læringsmiljøprisen 2014 ved Universitetet i Bergen.
Vi gratulerer Birgitte Berentsen med vel overstått disputas! Hun disputerte fredag 28. november 2014 med avhandlingen: «The microRNA contribution to synaptic efficacy and plasticity in the dentate gyrus»! Birgitte tok sin doktorgrad i prof. Bramhams forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin og KGJN, med Clive Bramham som hovedveileder og Karin Wibrand som biveileder.
Søndag 30.11.14 skrev BT om studentar frå 13 ulike helsefagutdanningar som verte sendt ut på sjukeheimar for å lære av og om kvarandre sine fag.
Mangeårig nestor ved hudavdelinga og nyleg pensjonist, professor Arvid Nilsen, har fått den første heidersprisen frå Medisinsk fagutval.