Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Det er stor variasjon i bruk av kirurgiske sjekklister i europeiske land. Bruk av sjekkliste kan assosieres med lavere mortalitet viser en studie ledet av Ib Jammer på forskningsgruppen Pasientsikkerhet og utfall etter kirurgi og kritisk sykdom (ROSC).
Den prestigetunge journalen New England Journal of Medicine (NEJM) kårer hvert år de viktigste artiklene innenfor ulike medisinske disipliner. 10-på-topp listen for psykiatri var gledelige nyheter for KGJN.
Professor Edvin Schei har fått pris på 500 000 kroner for framifrå undervisning innan medisin frå Olav Thon Stiftinga.
Årets rekrutteringsstipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) er tildelt Nils Halberg.
I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet «Home time – Home death».
Mens tidligere studier har vektlagt betydningen av psykososiale forhold for arbeidsdeltakelse, viste denne studien at redusert fysisk funksjon var sterkere assosiert med å være sykmeldt enn psykososiale forhold.
Hva er en komplikasjon etter kirurgi? Innen for perioperativ medisin finnes det en stor variasjon hva som defineres som komplikasjon. Når endepunktet på kliniske forsøk defineres forskjellig, gjør dette det vanskelig å sammenlikne studier.
En ny studie som beskriver ulike metoder for å visualisere protomikkdata er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Proteomics, av forskere tilknyttet KGJ senter for MS forskning.
Smerte og demens - fremtidige perspektiver. Smerte hos personer med demens er krevende å evaluere og behandle. Dette fører til stor lidelse hos pasienter, pårørende og helsearbeidere. Videre kan ubehandlet smerte utløse symptomer som agitasjon, depresjon og søvnproblemer.
En oversiktsartikkel som oppsummerer og diskuterer CSF proteomikk ved MS er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Biochim Biophys Acta, av forskere ved KGJ senter for MS forskning.